CHG Europe – 1/2 jaar na Certificering ISO 9001


Hr. Pim Zuurveld – Managing Director  – CHG Europe B.V.  – Hazeldonk, Breda. 

Met advies en begeleiding van René van den Berg is CHG Europe in april 2018 gecertificeerd voor ISO 9001 versie 2015. De invoering en certificering van het Integraal Bedrijfsvoerings Systeem IBS heeft voor onze organisatie de volgende voordelen gehad: “pijnpunten zijn blootgelegd, we weten goed waar verbetering mogelijk is”, “we hebben beter inzicht in de eigen afdelingsprocessen en het werk”. 

De aanpak was doelgericht en praktisch: alle afdelingen hebben hun werkprocessen, risico’s, prestatie indicatoren en doelen vastgesteld voor meting, monitoring en verantwoording. Afwijkingen/ongewenste situaties worden geregistreerd en besproken. Voor de organisatie is o.a. het Businessplan aangevuld met risico’s, kansen, doelstellingen, acties en maatregelen. 

Risicomanagement is ingevoerd op de niveaus van de organisatie en strategie, contracten, werkprocessen en inkoop. Periodiek wordt geëvalueerd op voortgang en resultaat. Het IBS systeem stelt ons in staat gestructureerd en planmatig aan verbetering te werken. Medewerkers zijn betrokken en enthousiast. 

De begeleiding van René hebben wij ervaren als doelgericht, deskundig, praktisch en prettig. Hij begeleidt ons nog periodiek met de interne audits en de jaarlijkse zelfevaluatie. Verder kunnen we op ‘eigen benen staan’ ;-).