Certificering

Steeds meer organisaties in de dienstverlening, industrie, zorg & welzijn en publieke sector laten hun (kwaliteits, veiligheids en/of risico)managementsysteem certificeren. Een blik op de website van bijvoorbeeld Stichting HKZ maakt duidelijk dat het aantal uitgegeven certificaten in de sectoren Zorg en Welzijn de laatste jaren enorm is gestegen. Certificering is bijna vanzelfsprekend geworden!
Waarom laten organisaties zich eigenlijk certificeren? Wat komt daar allemaal bij kijken?

De redenen dat organisaties kiezen voor certificering zijn onder te verdelen in twee aanleidingen; ‘externe druk’ of ‘interne ambitie’ (en ook wel een combinatie van die twee!) De balans helt in de begin fase soms wat over naar de eerste aanleiding, terwijl de tweede eigenlijk een betere en blijvende investering is.
Als de organisatie met de invoering van kwaliteitsmanagement aan de slag is gegaan wordt de toegevoegde waarde voor de eigen organisatie pas later duidelijker.
Ongeveer 2 jaar na de certificering kan de organisatie zich niet meer voorstellen dat ze zonder kwaliteitsmanagementsysteem zouden moeten! Dat is een goed teken.

Bij externe druk komt het erop aan dat organisaties gedwongen worden of zich gedwongen voelen om een gecertificeerd (kwaliteits)managementsysteem na te streven. Bij de interne ambitie is de behoefte meer uit de organisatie zelf. Er zijn interne redenen voor, men ziet interne voordelen voor het ontwikkelen van een managementsysteem en de certificatie.
BQS kan uw organisatie begeleiden om de twee aanleidingen slim en doeltreffend te combineren!

Externe druk:

  • De opdrachtgever (bijv. gemeente, overheid) eist een ISO 9001, VCA, Groenkeur, Blik op Werk of MVO certificaat als prekwalificatie (i.g.v. aanbesteding).
  • Eis vanuit de brancheorganisatie: men kan lid worden of blijven als aan de eisen wordt voldaan! De eisen van de brancheorganisaties sluiten steeds meer aan bij de algemeen erkende eisen (zoals ISO 9001, Groenkeur of de HKZ certificatieschema’s)
  • Steeds meer zorgverzekeraars stellen een kwaliteitscertificaat als voorwaarde voor het aangaan van contracten met aanbieders van zorg.
  • De overheid controleert strenger op de naleving van de Kwaliteitswet voor Zorginstellingen.
  • Sommige zorginstellingen worden door potentiële samenwerkingspartners verplicht om een kwaliteitscertificaat te hebben.

Interne ambitie:

  • Ambitie tot professionalisering door steeds meer organisaties en zorginstellingen leidt tot het opzetten en laten certificeren van een (kwaliteits)managementsysteem. Ze willen de kwaliteit inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar maken.