Training en coaching

Afhankelijk van de omvang van uw organisatie en de behoefte verzorgt BQS training en coaching met korte praktische workshops en trainingen op alle onderwerpen van kwaliteits-, proces- of performancemanagement, interne auditing, uitvoeren zelfevaluatie/management review alsmede integrale verbetering van de bedrijfsvoering.

Voorbeelden: workshops of trainingen voor

  • Normkennis van bijv. ISO-9001, HKZ schema, INK-model, Groenkeur BRL’s, Business Balanced Scorecard, Investors in People, Blik op Werk e.d.
  • Jaarplan en doelstellingen: voor management team
  • Werkprocessen en risico’s inclusief het maken van procesbeschrijvingen, procedures of werkinstructies e.d.
  • Interne Audits: voorbereiden, uitvoeren en rapporteren inclusief interview techniek.
  • Zelfevaluatie / managementbeoordeling.

Maatwerk

Zonodig kan op basis van specifieke behoefte en situatie een maatwerk training voor uw organisatie plaats vinden. Dit verhoogt de herkenbaarheid en effectiviteit in de eigen werkomgeving: bijv. training interne audits met uw kwaliteit- of veiligheidssysteem, uw processen en met uw collega’s!
Training en coaching zorgt verder voor inzicht, bekendheid en vaardigheden voor het opzetten, invoeren, evalueren, onderhouden en verbetering van de bedrijfsvoering en het eigen kwaliteits/veiligheids/milieumanagementsysteem.
De aanpak van BQS zorgt ervoor dat leiding en medewerkers met minimale begeleiding zelfstandig aan de slag kunnen met de invoering en onderhoud.
Indien gewenst wordt op afroep de adviseur periodiek ingeroepen om ‘vinger aan de pols’ te houden (bijv. uitvoering interne managementaudit) en om de organisatie ‘scherp te houden’ (bijv. informeren over verandering certificatienorm).