Organisatie thema’s

Strategie en organisatiecontext

Onderdelen zijn: Organisatiecontext intern en extern, SWOT analyse, missie, visie, stakeholders, (meer)jarenplan, doelstellingen e.d.

Personeelsmanagement

Onderdelen zijn: arbeidscontract- en voorwaarden, arbo beleidsplan, werkwijzen voor instroom, doorstroom en uitstroom e.d.

Middelenmanagement

Onderdelen zijn: financiën, kwaliteitsmanagement, veiligheid en milieu, facilitair, infrastructuur e.d.

Klanten en belanghebbenden

Onderdelen zijn: marketing, acquisitie, relatie/accountmanagement, verkoopprocessen e.d.

Product/dienstverlening en procesmanagement

Onderdelen zijn: productspecificaties en –eisen, werkprocessen, monitoring product- en proceskwaliteit en budget, projectmanagement e.d.

Monitoring, meten, analyseren en evalueren

Onderdelen zijn: meldingen, rapportages, (oorzaak)analyses en evaluaties van doelstellingen en resultaten e.d.

Verbetermanagement

Onderdelen zijn: verbeterprojecten en –acties n.a.v. analyses en evaluaties, monitoring van voortgang van huidige en effectiviteit van getroffen corrigerende maatregelen e.d.