Zelfevaluatie

De zelfevaluatie wordt in de certificatie normen meestal ‘directiebeoordeling’ genoemd. De frequentie van deze zelfevaluatie of beoordeling is meestal tenminste jaarlijks. Daarbij heeft de organisatie de ruimte om bijvoorbeeld elk kwartaal delen van de organisatiedoelen en -resultaten alsmede het managementsysteem te evalueren en te beoordelen. Dit kan heel goed in combinatie met de bestaande Plan & Control cyclus. De certificatie norm geeft alleen aan ‘wat’ geëvalueerd moet worden en niet ‘hoe’!

Helaas ervaren veel organisaties de ‘directiebeoordeling’ als een jaarlijks terugkomend en verplichte certificatie-eis. Dit is geheel niet nodig!
BQS heeft een slimme en eenvoudigere aanpak ontwikkeld, waarbij het managementteam en leidinggevenden de ‘zelfevaluatie’ als zinvol ervaren in plaats van als ballast. BQS maakt bij de ‘directiebeoordeling’ een slimme combinatie van alle relevante doelen, resultaten, beoordeling en verbetering inclusief de niveaus: organisatie, afdelingen en medewerkers.