Home

Waarom BQS ?

 1. Meer dan 30 jaar ervaring met advies, training en certificatie
 2. Uitstekende referenties
 3. 100 % slagingspercentage
 4. Blijvende begeleiding (opzet, behalen certificaat alsmede onderhoud/verbetering)
 5. Maatwerk en flexibel aanpak (van 1 dagdeel per jaar tot 1 dag in de week)
 6. Slim managementsysteem (niet vanuit de norm maar vanuit uw bedrijfsvoering)
 7. Praktisch, snel en betrokken (geen bureaucratie, geen ballast e.d.)

BQS adviseert en begeleidt (kleine en grote) organisaties voor de opzet, invoering, certificering, onderhoud en verbetering van het managementsysteem en het voldoen aan de normeisen van ISO 9001, HKZ, MVO, Keurmerk Blik op Werk, Groenkeur BRL’s, VCA, ISO 14001, ISO 27001, PSO en andere certificatienormen.

Advies en begeleiding van BQS levert uw organisatie de volgende resultaten op:

 • Versterking van team en teamspirit
 • Integrale organisatiesturing (IBS® methodiek)
 • Verbetering van kwaliteit van managementinformatie & – verantwoording
 • Planmatige en cyclische verbetering van de organisatie
 • Interne en externe communicatie is verbeterd en gestroomlijnd
 • Duidelijke samenhang, inzicht en beheer van de organisatie-, werk-, rapportage- en verbeterprocessen
 • Ondersteuning van gewenste cultuur/gedrag: ‘zo werken wij’
 • Positieve resultaten bij een externe Certificatie audit
 • Opdrachtgever/klant en resultaat gerichter werken
 • Beheer van risico’s en kansen
 • Voldoen aan eisen wet- en regelgeving
 • Professionalisering organisatie

Op  ‘Klanten vertellen‘ leest u hierover meer.

Klantengroepen

Opleiding & Onderwijs – Zorg & Welzijn – Publieke sector – Groensector – Industrie, techniek & zakelijke dienstverlening

Specialisatie

 • ISO-9001 Kwaliteitsmanagementsysteem
 • HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector
 • ISO 14001 Milieumanagementsysteem
 • INK-model integrale bedrijfsvoering
 • IIP Investors in People
 • Groenkeur BRL’s product/systeembeoordeling in de groene sector
 • Keurmerk Blik op Werk – Reintegratie en Inburgering
 • VCA – Veiligheids Checklist Aannemers
 • MVO Prestatieladder ISO 26000
 • PSO Prestatieladder Socialer Ondernemen.

BQS medewerkers hebben een officiële kwalificatie en/of erkenning om 1 of meerdere van bovenvermelde normen te mogen adviseren of te certificeren in opdracht van de (Raad van de Accreditie erkende) Certificerende instelling. BQS is een onafhankelijk en onpartijdig adviesbureau.