Calder Holder en het IBS

Mevr. Anne van Tuinen en hr. Pjotr van der Himst, projectmanagers bij Calder Holding te Utrecht.

Calder Holding is via diverse werkmaatschappijen werkzaam in de domeinen werk, zorg en onderwijs. Kwaliteit en klanttevredenheid zijn cruciale begrippen voor de organisatie. In het voorjaar van 2015 heeft Calder Holding de ambitie uitgesproken om het ISO 9001 certificaat te behalen voor de werkmaatschappijen die nog niet beschikten over een ISO certificaat of een daarmee vergelijkbaar kwaliteitssysteem, in het bijzonder:

  • Alexander Calder arbeidsintegratie
  • AOB Compaz
  • Callant
  • IMKO Vakopleidingen
  • SBK Opleidingen

Hiertoe is intern een projectgroep samengesteld. Als externe adviseur is René van der Berg van Berg Quality Services B.V. aan het project verbonden. Met hem is een op maat gesneden Integraal Bedrijfsvoerings Systeem – IBS®ontwikkeld. Alle genoemde werkmaatschappijen hebben hiermee in 2016 het ISO 9001 certificaat behaald.

Natuurlijk had dit in de ontwikkelingsfase wel wat voeten in aarde. We waren en zijn nog steeds een club van doeners. Wars van dure plannen die in de bureaula blijven liggen. Risicomanagement volgens de eisen van ISO was zeker nieuw. 

En natuurlijk wilden we niet in een bureaucratische, procedureel verstrikte organisatie terechtkomen. Dat is ons met de begeleiding van René goed gelukt. Juist de match tussen onze bedrijfscultuur en het werken volgens de eisen van ISO was uitgangspunt in de begeleiding van René en is een belangrijke basis geweest voor deze succesvolle innovatie.

Door te voldoen aan de eisen is onze managementaanpak zeker verbeterd. Er is meer aandacht en tijd voor systematische evaluatie en verbetering, waar we binnen de organisatie de vruchten van plukken. Ook heeft het zeker een bijdrage geleverd in de overdracht van werkzaamheden bij personeelswisselingen waardoor we klantgericht kunnen blijven opereren. Ook bij grote veranderingen in teams en bij veranderende wensen van opdrachtgevers en markten. De waan van de dag regeert minder. Al met al zijn we tevreden over ons werk.

Met behulp van het integraal bedrijfsvoeringssysteem hebben we een solide borging van de door ons geleverde kwaliteit van dienstverlening, die nog steeds resultaat- en toekomstgericht is en waarbij een continu verbeterproces de rode draad vormt. 

Een ander voordeel is dat de diverse werkmaatschappijen nu over een meer uniforme manier van werken beschikken. Dit heeft zeker bijgedragen aan de succesvolle samenvoeging van Alexander Calder arbeidsintegratie, AOB Compaz en Callant tot één werkmaatschappij: Calder Werkt.