Integraal Bedrijfsvoerings Systeem – IBS®

BQS heeft meer dan 25 jaar ervaring met kwaliteitsmanagement en certificering in verschillende branches en vele organisaties in de profit en non-profit. Met deze kennis en ervaring heeft BQS een (certificeerbaar) integraal managementsysteem ontwikkeld onder de naam Integraal Bedrijfsvoerings Systeem® (of Integraal Business Systeem) afgekort IBS®.

Het IBS® omvat alle thema’s van de organisatie in een logische volgorde, interactie en samenhang. Het IBS® is ook gebaseerd op de HLS (high level structure) van de belangrijkste Certificatieschema’s op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieuzorg.  De leer- en verbetercyclus van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) en de IMWR-cirkel (Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren) van het INK-model zijn beide geïntegreerd. Het IBS® is bij kleine en grote organisaties succesvol ingevoerd. 

Thema’s van het IBS®

  • Strategie en organisatiecontext
  • Personeelsmanagement
  • Middelenmanagement
  • Klanten en belanghebbenden
  • Product/dienstverlening en procesmanagement
  • Monitoring, meten, analyseren en evalueren
  • Verbetermanagement

Voordelen van het IBS®

Elk hoofdthema krijgt met subthema’s inhoudt met betrekking tot de specifieke werkwijzen, gedocumenteerde informatie alsmede het voldoen aan en verwijzing naar de normeisen. Het IBS® heeft een indeling en samenhang die aansluit bij de organisatie en (verbeter)processen en niet vanuit de normeisen. Elke medewerker begrijpt na uitleg de samenhang en kan er mee werken. Elke afdeling is verantwoordelijk voor update van de data en draagt verantwoordelijkheid. Kennis van de ISO norm is niet nodig. De kwaliteitsfunctionaris houdt ‘vinger aan de pols’. Het IBS met digitale informatie is als het ware de ‘autobiografie’ van uw organisatie, te gebruiken voor het werken aan continue verbetering, verantwoording aan bestuurders en als naslagwerk voor bestaande en nieuwe medewerkers. 

Op  ‘Klanten vertellen‘ bij o.a. Calder Holding en CHG Europe leest u meer hoe het IBS® organisaties ondersteunt om planmatig en cyclisch te werken aan continue verbetering.