Specialisatie

  • ISO-9001 Kwaliteitsmanagementsysteem
  • HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector
  • ISO 14001 Milieumanagementsysteem
  • INK-model integrale bedrijfsvoering
  • IIP Investors in People
  • Groenkeur BRL’s product/systeembeoordeling in de groene sector
  • Keurmerk Blik op Werk – Reintegratie en Inburgering
  • VCA – Veiligheids Checklist Aannemers
  • MVO Prestatieladder ISO 26000
  • PSO Prestatieladder Socialer Ondernemen.

BQS medewerkers hebben een officiële kwalificatie en/of erkenning om 1 of meerdere van bovenvermelde normen te mogen adviseren of te certificeren in opdracht van de (Raad van de Accreditie erkende) Certificerende instelling. BQS is een onafhankelijk en onpartijdig adviesbureau.