Industrie, techniek & zakelijke dienstverlening

Organisatieadviesbureau
vraag: We willen planmatiger aandacht besteden aan de ontwikkeling en opleiding van medewerkers (adviseurs en trainers) maar deze ook goed laten aansluiten op de organisatieplannen en -doelen. Hoe krijgen we eerst meer inzicht hoe we dit kunnen aanpakken ?
antwoord: Als 1e stap is een workshop IIP Investors in People georganiseerd voor de MT-leden. Hieraan vooraf zijn intakegesprekken gevoerd om de behoefte, knelpunten en ideeën te inventariseren, die vervolgens in de workshop zijn besproken. Aan het eind van de workshop was voor een ieder duidelijk wat de vervolgstap moest zijn.

Productiebedrijf van kantoormappen
vraag: We willen een ISO 9001 gecertificeerd Kwaliteitsmanagementsysteem zodat de taken & verantwoordelijkheden van leiding en medewerkers duidelijker worden en regelmatig wordt geauditeerd op de naleving. We willen geen aparte kwaliteitsfunctionaris. Kan dit?
antwoord: Ja, goed plan. Samen met de directie en leidinggevenden zijn alle relevante eisen van de ISO-9001 norm volgens de ‘lijn van de organisatie’ toegevoegd en logisch verdeeld over de verschillende functies/functionarissen. Binnen 9 maanden was het bedrijf gecertificeerd.

Automatiseringbedrijf
vraag: Ons kwaliteitshandboek en -systeem zijn te log en te ingewikkeld geworden. We willen naar een meer praktisch digitaal handboek waarbij de informatie voor alle medewerkers gemakkelijker toegankelijk is. Geen ballast, alleen het nodige. Kunt u ons daarbij helpen?
antwoord: Uiteraard!. Samen met de betrokkenen is tenminste 1/3 gesaneerd, een link gemaakt op de homepage en alle medewerkers zijn geïnformeerd waar het verbeterde handboek is te vinden. Na 3 maanden is het resultaat geëvalueerd met een thema-audit. Iedereen was happy!
Berg Quality Services B.V.   |   T: 06 - 21 26 87 54   |   algemene voorwaarden