Publieke sector & Overheid

Gemeente in Zuid Holland – onderdeel Sport
vraag: Wij willen de waardering van onze medewerkers meten. Niet met een onpersoonlijk enquête formulier omdat dat onvoldoende informatie oplevert. Ook willen we weten hoe de medewerkers de leiding en de opleidings- en loopbaarmogelijkheden ervaren. Hoe pakken we dit aan?
antwoord: Eerst zijn relevante vragen opgesteld en de antwoorden zijn in een kort persoonlijk, anoniem en vertrouwelijk gesprek per medewerker geïnventariseerd. Vervolgens per afdeling besproken en verbeterpunten aangepakt.

TBS kliniek - Justitie / GGZ
vraag:
Wij willen de managementprocessen, primaire behandelprocessen alsmede de ondersteunende processen goed in kaart brengen en bewaken op resultaat.
antwoord: Leiding en medewerkers hebben de training Procesmanagement gevolgd zodat zij zelf procesbeschrijvingen kunnen maken en onderhouden. Kritische procesindicatoren zijn vastgesteld en geven inzicht in het meten en sturen van het proces en resultaat.

Gemeente in Noord-Brabant – Stedelijke inrichting
vraag: We willen een Integraal Kwaliteitsmanagementsysteem zodat de management-, werk- en rapportageprocessen periodiek worden geëvalueerd.. We werken reeds met het INK-model en willen dit integreren. Kan dit? En kunnen we dan toch voor ISO 9001 gecertificeerd worden?
antwoord: Ja, dat kan. BQS heeft het certificeerbare IMS (Integraal Management Systeem) ontwikkeld dat voldoet aan de eisen en het gedachtegoed van ISO 9001, INK aandachtsgebieden en de Business Balanced Scorecard.

Gemeente in Limburg – Ingenieursbureau & Stadsbeheer
vraag: We willen 12 interne auditoren opleiden die op een professionele wijze de projecten en werkprocessen periodiek kunnen doorlichten en rapportage uitbrengen aan het management.
antwoord: In de 3-daagse maatwerk opleiding interne auditoren zijn 2 interne projecten in uitvoering als case-studies geselecteerd. De interne auditoren hebben de bevindingen aan de projectleider en de overige managementleden gepresenteerd. E.e.a was tevens bedoeld als kennismaking met het fenomeen ‘interne projectaudits’. Groot succes!.
Berg Quality Services B.V.   |   T: 06 - 21 26 87 54   |   algemene voorwaarden