Groensector

Landschapsarchitectenbureau
vraag: Onze opdrachtgevers vragen in aanbestedingen om een ISO 9001 certificaat. Kunt u ons begeleiden dit te halen?
antwoord: Ja, samen met directie en medewerkers hebben we de ISO eisen in beeld gebracht voor de diverse ontwerpprocessen en praktische afspraken gemaakt over organisatieaansturing en verbeterprocessen. BQS heeft de interne audits uitgevoerd ter voorbereiding op de externe certificatie en daarna gedurende onderhoud en verbetering van het systeem. 'Structuur en planmatig werken is nu een goede aanvulling op onze creativiteit', was de opmerking van de directeur!

Hoveniers & groenvoorzieningsbedrijf:
vraag: De werkwijze die we hanteren voor keuringsplannen tijdens de uitvoering van werken is te ingewikkeld en geeft te veel administratie. Hoe kan dit makkelijker?
antwoord: Samen met 2 projectleiders, uitvoerders en voormannen is een vereenvoudigde werkwijze tot tevredenheid opgezet. Minder ballast en direct effectiever. Eenvoudig beter!!

Boomverzorgingsbedrijf
vraag:
In bestekken wordt het Groenkeur Certificaat BRL Boomverzorging geëist. Wij zijn reeds ISO 9001 en VCA gecertificeerd. Kunt u ons begeleiden dit Groenkeur certificaat op korte termijn te behalen?
antwoord: Ja, met de benodigde aanpassingen in het handboek, opleidingen en werkwijze (middels invoering van KBB besteksvoorwaarden alsmede Richtlijn Veilig Werken in de Boomverzorging) is het kwaliteitszorgsysteem uitgebreid en gecertificeerd voor de Groenkeur BRL Boomverzorging.
Berg Quality Services B.V.   |   T: 06 - 21 26 87 54   |   algemene voorwaarden