Opleiding & Onderwijs

ROC instelling
vraag: Hoe kunnen we onze BPV organisatie en werkprocessen verbeteren en laten certificering?
antwoord: Samen met hoofd van de afdeling en medewerkers het opzetten en invoeren van een managementsysteem voor het BPV proces dat voldoet aan de ISO 9001 certificatie-eisen.

Opleidinginstituut
vraag: We zijn reeds ISO 9001 gecertificeerd, maar willen kwaliteitszorg en de bedrijfsvoering meer ' in elkaar schuiven' en niet langer apart ge-ïso-leerd! Ook willen we resultaat gerichter ondernemen vanuit de missie, visie, doelstellingen en deze vertalen naar afdelingen en de bijdrage van medewerkers evalueren. Wat moet er gebeuren?
antwoord: Wij adviseren u over te gaan tot invoering van 'performance management'. Samen met de MT-leden en leidinggevenden vaststellen van scorekaarten voor de organisatie, afdelingen en medewerkers. Periodiek resultaat evalueren en bijsturen. (Project is later met succes uitgevoerd).

HBO instelling
vraag: We vragen ons af wat beter is: interne audits alleen door kwaliteitsfunctionaris of ook door andere medewerkers laten uitvoeren? Wij zijn een organisatie van 80 medewerkers.
antwoord: Ons advies is: zorg voor een team van tenminste 5 interne auditoren zodat u niet afhankelijk bent van 1 persoon. Dit vergroot het belang, de betrokkenheid en het draagvlak binnen de instelling. De auditoren zijn in 3 dagen opgeleid door BQS.

Berg Quality Services B.V.   |   T: 06 - 21 26 87 54   |   algemene voorwaarden