Elke organisatie wil tevreden medewerkers!
toegevoegd: 07-04-2013

Elke organisatie wil tevreden medewerkers, want tevreden medewerkers die trots zijn op hun bedrijf werken effectiever en zijn bereid om net dat beetje extra te geven. Dat vertaalt zich niet alleen in betere individuele prestaties, maar ook in het succes van de hele organisatie.

Wanneer men kijkt naar de tevredenheid van medewerkers dan hangt deze  voor een belangrijk deel af van de kwaliteit van de interne communicatie.

Het is belangrijk dat interne communicatie niet alleen ingezet wordt voor ‘top-down’ communicatie, maar juist ook voor personeelsdialoog of bij de opbouw van een vertrouwensrelatie en het vergroten van de tevredenheid van de medewerkers.

Tevredenheid is namelijk geen automatisch gevolg van het feit dat iemand binnen een organisatie werkzaam is. Er zal voortdurend gewerkt moeten worden om de medewerkers tevreden te houden. Naast het management en de medewerkers zelf, is hier ook een belangrijke rol weggelegd voor HR.

Medewerkers  zijn het meest tevreden wanneer het welzijn van de medewerkers en de ontwikkelkansen ingebed zijn in de organisatiecultuur. Het gaat er hierbij om dat dit niet beperkt blijft tot het roepen van mooie woorden ten behoeve van een goed imago, maar de mogelijkheid tot het ontwikkelen en de zorg voor de welzijn van de medewerkers moeten als kernwaarden opgenomen zijn. Of en in welke mate er sprake is van ontwikkelmogelijkheden zal door HR middels interne communicatie duidelijk gemaakt moeten worden; het gaat hierbij om goed verwachtingsmanagement.

In de praktijk blijkt interne communicatie vooral voor grotere organisaties lastig te zijn. Het is niet altijd even gemakkelijk om de medewerkers op de hoogte te houden van het beleid. Toch zou HR dit vaker moeten doen, want personeel dat betrokken wordt bij de organisatie zet zich beter in. Daarnaast zorgt goede interne communicatie ervoor dat een medewerker weet wat hij van de organisatie kan en mag verwachten. Het draait dus om het creëren van intern draagvlak. Door interne communicatie op een consequente manier in te zetten kan HR bijdragen aan het vergroten van het draagvlak.

Zoals eerder aangegeven is interne communicatie een voortdurend proces. Het gaat hierbij om medewerkers te informeren, enthousiasmeren en aan te sturen. Het is niet alleen eenrichtingsverkeer, maar ook een wisselwerking. Je wilt als HR ook weten hoe de medewerkers denken over het beleid, het geeft medewerkers het gevoel betrokken te mogen zijn

Niet alles in de hand

Hoe zeer je als HR je best ook doet, een deel van de interne communicatie heb je niet in de hand. Denk daarbij aan de gesprekken op de gang, bij de koffieautomaat of in de auto op weg naar een klant. Deze informele communicatie gaat buiten de invloedsfeer van HR om. Belangrijk is wel dat HR haar voelsprieten gebruikt om eventuele onvrede uit de informele communicatie naar boven te halen.

Daarnaast is het wel zo dat de medewerker zelf een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. Hoe erg je als HR je best ook doet, de medewerker moet open staan voor de communicatie. Communicatie is, in dit geval,  een wisselwerking tussen HR en de medewerker.

Berg Quality Services B.V.   |   T: 06 - 21 26 87 54   |   algemene voorwaarden