Prestatieniveaus PSO - Prestatieladder Sociaal Ondernemen
toegevoegd: 01-01-2014

Prestatieniveaus

In de PSO onderscheiden we vier prestatieniveaus: een aspirant-status en drie treden waarbij bedrijven, in oplopende mate, bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere bedrijven in hun bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.


 

Aspirant-status

Bedrijven die nog niet voldoen aan de kwantitatieve en/of kwalitatieve normen van de PSO maar voornemens zijn om die norm binnen 1 jaar te behalen, kunnen een aspirant-status erkenning krijgen. Hiervoor moet een bedrijf een plan van aanpak hebben vastgesteld én gestart zijn met de uitwerking en implementatie daarvan.
 Trede 1

Erkenning van bedrijven die voldoen aan de basisnorm voor socialer ondernemen, dat wil zeggen: meer personen uit de PSO-doelgroep werkzaam dan bij bedrijven in dezelfde grootteklasse gemiddeld het geval is. De organisatie moet ook voldoen aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren & ontwikkeling en begeleiding.

 Trede 2

Erkenning van bedrijven die ruim bovengemiddeld scoren wat betreft de omvang van de werkgelegenheid die ze bieden voor de PSO-doelgroep en voldoen aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren & ontwikkeling en begeleiding.

 Trede 3

Erkenning van bedrijven die behoren tot de koplopers op het gebied van socialer ondernemen en voldoen aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren & ontwikkeling en begeleiding.

 

Berg Quality Services B.V.   |   T: 06 - 21 26 87 54   |   algemene voorwaarden