Nieuws over de PSO Persbericht | 29-11-2012
toegevoegd: 13-12-2012

Eindhoven, Apeldoorn en Start Foundation gaan MKB stimuleren socialer te ondernemen. Eindhoven, 29 november 2012 - De gemeenten Eindhoven en Apeldoorn hebben samen met maatschappelijk investeerder Start Foundation besloten een stimuleringsregeling in te voeren om het MKB in die gemeenten te ondersteunen socialer te gaan ondernemen.

Subsidiebedrag voor aanvraag PSO
Er wordt een subsidie van maximaal € 1.000 verstrekt aan die MKB-bedrijven die de zogeheten Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) aanvragen. Dit door TNO, mede met geld en kennis van Start Foundation, ontwikkeld instrument maakt zichtbaar wat de bijdrage van een bedrijf is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Beide gemeenten zijn daarmee in Nederland koploper. Naar verwachting zullen veel gemeenten het voorbeeld gaan volgen.

De PSO is een meetinstrument.
Het werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met bedrijven uit verschillende sectoren: Heijmans, Trigion, Ecostyle, Van Gansewinkel, Deen Supermarkten, Gelre Ziekenhuizen, Asito, én met zeven SW-bedrijven. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. En ze doen dat kwalitatief op een goede manier. Dit ‘keurmerk’ is handig voor gemeenten wanneer er aanbestedingen gedaan worden.
Ook voor de inkoop van producten en diensten kan de PSO gemeenten en anderen helpen om te weten hoe sociaal het betreffende bedrijf opereert. Met de PSO wordt het mogelijk om diverse beleidsterreinen aan elkaar te koppelen. Immers, het is in het belang van gemeenten om ervoor te zorgen dat de uitkeringslasten nu en in de toekomst zo laag mogelijk zijn. “Als dit mede beïnvloed kan worden door slim aan te besteden, verstandig in te kopen en/of onder voorwaarden subsidies te verstrekken, dan ben je als gemeente verstandig bezig”, aldus Start Foundation-directeur Jos Verhoeven. “Bovendien is dit een erkenning voor bedrijven waaruit een proactieve houding spreekt. Deze kleine bedrijven vallen in de regel niet onder de toekomstige quotumregeling, maar willen zelf laten zien dat ze sociaal ondernemen, en dat kan ze dan zakelijk voordeel opleveren.”

Speciaal voor MKB-bedrijven die zaken doen met gemeenten
MKB-bedrijven die zaken willen (blijven) doen met gemeenten, doen er dus verstandig aan zo’n PSO-certificaat te bemachtigen. Om ze daarbij wat tegemoet te komen, stellen de initiatiefnemers € 145.000 beschikbaar. Naar verwachting kunnen daar 130 bedrijven gebruik van maken. Het uitgangspunt daarbij is dat de subsidie de helft van de kosten dekt. De andere helft moeten de bedrijven zelf betalen. De certificering verloopt via de Stichting In Return Nederland, in samenwerking met het keurmerk Blik op Werk.

Bent u geinteresseerd? 
Stuur ons even uw gegevens via ons 
contactformulier of bel hr. Rene van den Berg 
tel. 06-21 26 87 54

Berg Quality Services B.V.   |   T: 06 - 21 26 87 54   |   algemene voorwaarden