Zichtbaar socialer met de PSO
toegevoegd: 13-12-2012

Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt u als bedrijf zichtbaar wat uw bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. In het kader van MVO People of bij inkoop en aanbesteding.

Partners
TNO ontwikkelde de PSO in nauwe samenwerking met bedrijven uit verschillende branches, SW-bedrijven en Stichting In-return Nederland (SIRN). SIRN verzorgt de uitgifte van certificaten en de informatievoorziening.

Wat is de PSO?
De PSO is een meetinstrument. Het meet hoeveel uw bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (‘socialer ondernemen’). Het doel van de ontwikkelpartners is om via toepassing van de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Daarom is de PSO ingericht als een prestatieladder met vier niveaus: een aspirant-status en trede 1, 2 en 3. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij doen dat bovendien kwalitatief op een goede manier.

Ketenstimulering
De PSO weegt directe en indirecte sociale bijdragen beide mee. Directe bijdragen zijn plaatsingen van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in het eigen bedrijf. Indirecte bijdragen zijn gericht op inkoop en/of uitbesteden van werk bij bedrijven met een PSO-erkenning of SW-bedrijven. Het meewegen van de indirecte bijdrage is bedoeld om ‘socialer ondernemen’ in de keten te stimuleren en is geen verplicht onderdeel van de PSO. Bijkomend voordeel is dat bedrijven die die zelf weinig mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie kunnen inzetten (bijvoorbeeld kennisintensieve bedrijven), ook een erkenning kunnen krijgen.

Ontwikkeld met partners
De initiatiefnemers voor de PSO zijn TNO en SIRN. TNO is eigenaar van de PSO en verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit en doorontwikkeling. SIRN verzorgt de uitgifte, beheert de website en verzorgt de communicatie en informatie. De PSO is ontwikkeld in nauwe samenwerking met bedrijven uit verschillende sectoren: Heijmans, Trigion, Ecostyle, Van Gansewinkel, Deen Supermarkten, Gelre Ziekenhuizen en Asito, én met zeven SW-bedrijven: WNK, Caparis, Delta, Soweco, Pantar, Lander en de Diamantgroep. Versie 1.0 van de PSO is getest bij bedrijven in verschillende branches, zowel grote als kleine bedrijven.
In de klankbordgroep voor de ontwikkeling van de PSO zijn vertegenwoordigd de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), werkgeversvereniging AWVN, UWV, Stichting In-return Nederland, MVO-Nederland, Start Foundation, Landelijke Cliëntenraad (LCR), TNO en SW-bedrijf WNK bedrijven. Financiering heeft plaatsgevonden vanuit het TNO-cofinancieringsprogramma, met bijdragen van Start Foundation en de deelnemende SW-bedrijven.

Bent u geinteresseerd? 
Stuur ons even uw gegevens via ons 
contactformulier of bel hr. Rene van den Berg
tel. 06-21 26 87 54
 

Berg Quality Services B.V.   |   T: 06 - 21 26 87 54   |   algemene voorwaarden