Succes met goede Interne communicatie!
toegevoegd: 01-02-2014

Goed geïnformeerde medewerkers voelen zich meer betrokken bij de organisatie, zijn gemotiveerder om hard te werken én te blijven. Goede interne communicatie is dus van groot belang voor het personeelsbeleid. Hieronder  tips en valkuilen bij interne communicatie naar uw medewerkers.

Tips

1) Houd de communicatie up-to-date: Waarvan en hoe medewerkers op de hoogte gehouden willen worden kan snel veranderen. Inventariseer daarom regelmatig of uw communicatiestrategie nog aansluit bij de behoeften van uw medewerkers.

2) Zorg voor een goede verspreiding: Bedenk goed welke boodschap voor wie van belang is. Krijgt iedereen alle info of segmenteer je bijvoorbeeld naar locatie of afdeling?

3) Zorg er voor dat belangrijke berichten via meerdere kanalen de medewerkers bereikt, zo voorkom je dat iemand het niet weet.

4) Biedt medewerkers de mogelijkheid om zelf berichten aan te leveren, dit vergroot de betrokkenheid van de medewerkers.

5) Gebruik de juiste middelen; De meest populaire tools zijn nog altijd e-mail en het intranet, maar bedenk of dit ook de beste zijn. Welke media gebruikt de doelgroep? bedenk ook dat vooral e-mails slecht worden gelezen en de productiviteit enorm verlagen.

6) Gebruik vooral niet-werktijd om medewerkers te informeren (denk aan posters of schermen in restaurant of op gangen).

7) Gebruik storende media als SMS en e-mail alleen bij echt belangrijke berichten.

8) Voorkom roddels en geruchten door tijdig over bedrijfsontwikkelingen te communiceren. Hiermee voorkom je ook dat medewerkers meningen vormen op basis van foutieve informatie of dat ze zich gepasseerd voelen als ze zaken bijvoorbeeld uit de krant moeten vernemen.

9) Indien de mogelijkheid er is dan geniet het de voorkeur om de medewerkers zelf te laten bepalen hoe ze geïnformeerd willen worden.

10) Stem de interne communicatie altijd af met de externe communicatie.

Valkuilen

Er zijn een aantal zaken waar je bij de interne communicatie op moet letten.

Probeer onderstaande veelvoorkomende valkuilen te vermijden.

1) Vermijd holle kernwaarden: Wat betekent het nou als onderneming om ‘betrokken’, ‘dynamisch’, ‘professioneel’ of ‘transparant’ te zijn?

2) Ontwikkel en deel je visie met de medewerkers: Als zij niet in het corporate verhaal geloven, waarom zouden de klanten dat dan wel doen?

3) Vermijd complexiteit: Houd het simpel, relevant, menselijk. En zorg voor een scherp randje waardoor de boodschap beter blijft hangen.

4) Wees niet onpersoonlijk: Maak de boodschap zo persoonlijk mogelijk. Spreek de medewerkers aan met ‘u’ of ‘je’ en verwijs naar uzelf als ‘ik’ of ‘wij’ in plaats van ‘de directie’ of ‘de afdeling’. Praat ook in de wij vorm als het gaat over de gehele organisatie.

5) Geen commentaar: Het gebruik van geen commentaar wekt wantrouwen op bij medewerkers. Zelfs als je over een bepaald beleid (nog) niks kunt zeggen, zeg dat dan op zijn minst. Leg uit wanneer je verwacht er wel over te kunnen communiceren.

6) Teveel communicatie: Ga niet over elk aspect of verandering apart communiceren, dit wekt communicatievermoeidheid op bij de medewerkers. Verzamel een aantal kleinere zaken en communiceer die gelijktijdig.

 

Berg Quality Services B.V.   |   T: 06 - 21 26 87 54   |   algemene voorwaarden