Certificering

Steeds meer organisaties in de dienstverlening, industrie, zorg & welzijn maar ook publieke sector laten hun (kwaliteits, veiligheids en/of risico)managementsysteem certificeren. Een blik op de website van bijvoorbeeld Stichting HKZ maakt duidelijk dat het aantal uitgegeven certificaten in de sectoren zorg en welzijn de laatste jaren enorm is gestegen.

Waarom laten organisaties zich eigenlijk certificeren? Wat komt daar allemaal bij kijken?

De redenen dat organisaties kiezen voor certificering zijn onder te verdelen in twee aanleidingen; ‘externe druk’ of ‘interne ambitie’. De balans helt in de begin fase soms wat over naar de 1e aanleiding, terwijl de tweede eigenlijk een betere en blijvende investering is. Als de organisatie met kwaltieitsmanagement aan de slag is gegaan wordt de toegevoegde waarde voor de eigen organisatie pas later duidelijker. 

Externe druk: factoren waardoor organisaties eigenlijk gedwongen worden of zich gedwongen voelen om een gecertificeerd (kwaliteits)managementsysteem na te streven. Bij interne ambities is de behoefte meer uit de organisatie zelf. Er zijn interne redenen voor, men ziet interne voordelen voor het ontwikkelen van een managementsysteem en het laten certificeren daarvan. BQS kan uw organisatie begeleiden om de twee aanleidingen slim en doeltreffend te combineren!

Externe druk:
  • De opdrachtgever (bijv. gemeente, overheid) eist een ISO, VCA, Groenkeur, Blik op Werk of MVO certificaat als prekwalificatie (i.g.v. aanbesteding).
  • Eis vanuit de brancheorganisatie: men kan lid worden of blijven als aan de eisen wordt voldaan! De eisen van de brancheorganisaties sluiten steeds meer aan bij de algemeen erkende eisen (zoals ISO 9001, Groenkeur of de HKZ certificatieschema’s)
  • Steeds meer zorgverzekeraars stellen een kwaliteitscertificaat als voorwaarde voor het aangaan van contracten met aanbieders van zorg.
  • De overheid heeft aangegeven strenger te gaan controleren op de naleving van de Kwaliteitswet voor Zorginstellingen.
  • Sommige zorginstellingen worden door potentiële samenwerkingspartners verplicht om een kwaliteitscertificaat te hebben.
Interne ambitie:
  • Ambitie tot professionalisering door steeds meer organisaties en zorginstellingen leidt tot het opzetten en laten certificeren van een (kwaliteits)managementsysteem. Ze willen de kwaliteit inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar maken.
  • Management van organisatie willen belanghebbenden (stakeholders) duidelijk maken hoe zij invulling geven aan uw visie en missie m.b.t. maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
  • Met name particuliere organisaties lopen aan tegen het feit dat er een negatief beeld bestaat over de kwaliteit van zorg die deze instellingen bieden. Zij kiezen voor certificeren om zich te onderscheiden van andere aanbieders en daarmee aan te tonen dat ze de zaken goed geregeld hebben.

Instellingen die door interne reden kiezen voor een (kwaliteits)managementsysteem en certificering hebben over het algemeen minder moeite met het in stand houden van dat managementsysteem. Zij zijn gemotiveerd om hun kwaliteits- en ambitieniveau te verbeteren en deze motivatie komt vanuit de organisatie zelf. Zij zien het behaalde certificaat als kroon op het werk en niet als doel op zich.

BQS adviseert en begeleidt organisaties ter voorbereiding op de externe certificatie. Onze adviseurs zijn gekwalificeerd en ervaren certificatieauditors.

Berg Quality Services B.V.   |   T: 06 - 21 26 87 54   |   algemene voorwaarden