Medewerkertevredenheid

Gemotiveerde medewerkers maken steeds meer het verschil. Een gemotiveerde medewerker doet de beslissende extra stap, is loyaler en komt beter over op uw klanten en cliënten.

Gemotiveerde en betrokken medewerkers vormen een belangrijke basis voor een duurzaam rendement van uw organisatie. BQS voert medewerkerwaardering en –ontwikkelings onderzoeken uit voor kleine en grote organisaties. Niet middels een enquêteformulier (deze leveren doorgaans niet voldoende relevante terugkoppeling op!) echter in een persoonlijk, vertrouwelijk en anoniem gesprek. Een waardevolle investering die medewerkers zeer waarderen: een persoonlijke maatwerk benadering.
De resultaten geeft de directie en leiding inzicht in de mate van waardering van de medewerkers voor het werk, de afdeling, de samenwerking, de sfeer, de ontwikkelingsmogelijkheden, de leiding, de organisatie e.d.
BQS maakt een koppeling tussen het gedachtegoed van Investors in People en het medewerkerwaarderings en -ontwikkelingsonderzoek (MWO).
Een goed onderzoek levert u de informatie waarmee u precies ziet hoe u zinvol in de motivatie van uw personeel investeert. En minstens zo belangrijk; het laat u zien waar investeringen weggegooid geld zouden zijn.

De invloed die medewerkertevredenheid heeft op de prestaties van medewerkers is duidelijk. Tevreden medewerkers zitten tijdens hun werk 'lekker in hun vel' en zijn hierdoor in staat om beter te presteren en te communiceren. Zij zijn minder vaak ziek en gemotiveerder om efficiënter te werken. Zij zijn dus productiever voor een organisatie.

Als iemand het gevoel heeft dat hij niet goed kan werken, kan dit drie verschillende reacties tot gevolg hebben:

  • de eerste reactie is terugtrekken. Bijvoorbeeld door te laat komen, regelmatig afwezig zijn of ontslag nemen.
  • daarnaast kan een passieve en ongeïnteresseerde houding voorkomen als reactie op ontevredenheid.
  • tot slot is een respons op ontevredenheid een assertieve/agressieve reactie, waarbij een daadwerkelijk schadelijke actie tot stand komt.

Deze reacties laten zien dat ontevredenheid negatieve gevolgen heeft voor een organisatie. Medewerkertevredenheid is dus van cruciaal belang voor het succes van uw organisatie. Het is een essentieel middel voor het bereiken van uw organisatiedoelen. Medewerkers zijn de motor van uw organisatie. Om succesvol te kunnen zijn, is het belangrijk dat organisaties ervoor zorgen dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan. Er moet sprake zijn van goed werkgeverschap.

Prestaties zijn echter niet alleen organisatieafhankelijk, maar zeker ook medewerkerafhankelijk. Medewerkers moeten positief in de organisatie staan en willen bijdragen aan het succes. Ook zij hebben een verantwoordelijkheid.

Berg Quality Services B.V.   |   T: 06 - 21 26 87 54   |   algemene voorwaarden