Performancemanagement

Dit gaat over ‘resultaatgericht managen’, waarbij het meten van prestaties met indicatoren bij kleine en grote organisaties en instellingen steeds meer in de belangstelling staat.
Het werken met indicatoren is aantrekkelijk. Ze laten in één oogopslag zien of het wel of niet goed loopt. Of dat er (bij)sturing nodig is. Wij weten dat managers graag met indicatoren werken.

Denk maar aan autorijden. Naast ‘gas geven, remmen, schakelen e.d.’ wil de bestuurder  ook zicht hebben op de stand van de ‘brandstof, snelheid, storingen, onderhoud nodig e.d.’ Dit geldt ook voor directieleden en leidinggevenden; niet alleen de dagelijkse hektiek van zaken regelen en organiseren maar ook zicht op het resultaat van de inspanningen; financien, nieuwe klanten/clienten, productontwikkeling, planning, bezetting, capaciteit, klant- en medewerkerwaardering.

Vanuit de missie, visie en de strategische doelen worden relevante factoren - die kritiek zijn (zgn. KSF – kritieke succesfactoren) voor het behalen van het (lange termijn) resultaat - samen met de managementleden in kaart gebracht. Dit geeft vervolgens beeld op de prestatie-indicatoren (zgn. Pi’s) voor de diverse werkprocessen van primaire en ondersteunende functies.
De Pi’s zijn weer input voor het organisatie- en afdelingsplannen alsmede de persoonlijke plannen (functionerings- en beoordelingsgesprekken) met medewerkers. Benodigde competenties van leiding en medewerkers spelen daarbij ook een belangrijke rol.

BQS kan uw organisatie ondersteunen bij de bouw van de ‘cockpit van uw organisatie’. De onderwerpen van de Business Balanced Scorecard (BBSC of BSC) kunnen daarbij worden ingezet. Het gaat tenslotte om doelen en resultaten m.b.t. Financiën, Markt/klant, Dienstverlening, Processen en Medewerkers. Periodiek heeft u inzicht in de mate waarin de doelen behaald zijn. Dat geeft u rust en kans op (bij)sturing op basis van feiten en gegevens.

Berg Quality Services B.V.   |   T: 06 - 21 26 87 54   |   algemene voorwaarden