Training en coaching

Afhankelijk van de omvang van uw organisatie en de behoefte verzorgt BQS training en coaching.

De adviseurs en trainers geven korte praktische workshops en trainingen op alle onderwerpen van kwaliteits-, proces- of performancemanagement alsmede integrale verbetering van de bedrijfsvoering.
Voorbeelden:
  • Kennis van ISO-9001, HKZ schema, INK-model, Groenkeur BRL's , Business Balanced Scorecard, Investors in People, VMS NTA 8009, Blik op Werk e.d.
  • Inventarisatie van werkprocessen en risico's alsmede het maken van procesbeschrijvingen / procedures e.d.
  • 1 of 2-daagse training: Voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van Interne audits
  • Opzet en invoering zelfevaluatie / managementbeoordeling

Zonodig kan op basis van specifieke behoefte en situatie een maatwerk training voor uw organisatie plaats vinden. Dit verhoogt de herkenbaarheid en effectiviteit in de eigen werkomgeving: bijv. training interne audits met uw kwaliteit- of veiligheidssysteem, uw procedures en uw collega’s!

Training en coaching zorgt verder voor inzicht, bekendheid en vaardigheden voor het opzetten, invoeren, evalueren, onderhouden en verbetering van de bedrijfsvoering en het kwaliteits/veiligheids/milieumanagementsysteem.

De aanpak van BQS zorgt ervoor dat leiding en medewerkers met minimale begeleiding zelfstandig aan de slag kunnen met de invoering en onderhoud. Indien gewenst wordt op afroep de adviseur periodiek ingeroepen om ‘vinger aan de pols’ te houden (bijv. uitvoering interne managementaudit) en om de organisatie ‘scherp te houden’ (bijv. informeren over verandering certificatienorm).

Berg Quality Services B.V.   |   T: 06 - 21 26 87 54   |   algemene voorwaarden