Advies en begeleiding

BQS adviseert en begeleidt organisaties op het gebied van:

het opzetten en optimalisering van het managementsysteem:

 • start, opzetten, invoering en onderhoud van het kwaliteits- , risco-, veiligheid-, personeels-, bedrijfsvoerings- of managementsysteem
 • optimalisatie (vereenvoudiging en/of sanering) van het managementsysteem
 • verzorgen van toolboxmeetings, werkplekinspecties e.d
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Prestatieladder
(volgens ISO 26000) en/of PSO Prestatieladder Socialer Ondernemen.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat u naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van uw organisatie en de activiteiten daarvan op het milieu (planet) en de menselijke en sociale aspecten (people) binnen en buiten de organisatie.

Organisatie- en afdelingsdoelen:
 • vaststellen van organisatie en afdelingsdoelstellingen en plannen
 • begeleiding en coaching van leidinggevenden en interne kwaltieits/veiligheidsfunctionaris

Projectmanagement:

 • het leveren van projectmanagement of interim-management voor de invulling van een project of tijdelijke functie.

De beoogde resultaten kunnen kort omschreven worden als:

 • maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • klant- en resultaatgerichter werken
 • effectiever leidinggeven
 • interne communicatie is verbeterd en gestroomlijnd
 • werkprocessen zijn inzichtelijker en worden gemeten
 • verhoogde waardering van de medewerkers
 • verbetering van de kwaliteit van managementinformatie en externe verantwoording
 • inzicht in de oorzaak van non-kwaliteit en bijbehorende kosten
 • het is aantoonbaar dat uw organisatie voldoet aan (inter)nationale eisen en -certificaten (bijv. ISO , VCA, HKZ, Groenkeur, IIP, MVO, PSO, NTA) (indien gewenst)
 • Voor de algehele structuur en samenhang van de diverse delen van het integrale kwaliteitsmanagementysteem heeft BQS het BQS-model® (Business Quality System Model) ontwikkeld. Dit model gaat uit van uw organisatiewerkwijze en niet vanuit de norm.

Dit generieke model omvat de eisen en het gedachtegoed van o.a. ISO 9001, ISO 17000, INK, HKZ, Groenkeur, Business Balanced Scorecard en Investors in People, MVO ISO 26000, PSO e.d.

Ons motto is: kies niet voor een norm maar voor wat goed is voor uw organisatie!!

Opdrachten worden op een projectmatige wijze aangepakt waarbij samen met u duidelijke afspraken vooraf worden gemaakt over beoogd resultaat, planning en budget.
 

Berg Quality Services B.V.   |   T: 06 - 21 26 87 54   |   algemene voorwaarden